ANBI

Stichting Football Makes It Happen zet zich in voor kinderen met een lichamelijke- en/of geestelijke beperking of ernstige ziekte.

HET DOEL VAN DE STICHTING

Stichting Football Makes It Happen stelt zich ten doel zoveel mogelijk kinderen met een beperking of ziekte te ondersteunen door individueel te kijken naar wat nodig is. Dit proberen wij te realiseren doormiddel van projecten, acties, financiële schenkingen, het aanschaffen van bepaalde benodigdheden of diensten en het verrichten van verdere handelingen die hierbij in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Stichting Football Makes It Happen is een stichting zonder winstoogmerk maar wil de winst die er te behalen valt halen uit het geluk van een ander.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door donaties, schenkingen, verkoop van merchandise, organiseren van voetbaltoernooien, subsidies, opbrengsten van activiteiten van de stichting , organiseren van Meet & Greets, en via de Facebook pagina “ Bieden op gedragen voetbalshirts”

ORGANISATIESTRUCTUUR

Stichting Football Makes It Happen bestaat uit 3 bestuurders, die voor een periode van 4 jaar benoemd worden. Het bestuur kiest in zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen en vertegenwoordigen van de Stichting Football Makes It Happen.

Op dit moment bestaat de stichting uit de volgende bestuursleden:
De heer H.J. Schieveen (Voorzitter)
Mevrouw S. Bruijnzeel ( Secretaris)
Mevrouw D. Eissens (Penningmeester)

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden maar wel vacatiegeld. De hoogte van het vacatiegeld is gebaseerd op de vrijwilligersregeling die de belastingdienst hanteert. Het vacatiegeld bedraagt €10,– per vergadering. Per maand kan maximaal € 150,- aan vacatiegelden gedeclareerd worden, met een maximum van € 1.500 per jaar.

VERMOGENSBEHEER

De bestuurders van de stichting hebben alle een gezamenlijke bevoegdheid. Het is dus niet mogelijk dat een bestuurder over het vermogen van de stichting kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit is om onafhankelijke besluitvorming te garanderen. Stichting Football Makes It Happen beheert haar vermogen op een zakelijke bankrekening. Het vermogen wordt optimaal en risicomijdend beheerd. Op ieder gewenst moment kan de stichting over het vermogen beschikken.

Als om welke reden dan ook de stichting wordt opgeheven en er nog een positief vermogen is, is zij verplicht vanuit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteed. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

BEGROTING

Onderstaand een globaal overzicht van de te verwachte jaarlijkse (basis) kosten van de stichting.

Opbrengsten en Vergoedingen
Opbrengsten€ 25.000,-
Ontvangen donaties€ 1.000,-
Totaal opbrengsten€ 26.000,-
Verstrekte donaties & Vergoedingen€ 10.000,-
Saldo opbrengsten -/- vergoedingen€ 16.000,-
Bedrijfslasten
Website€ 500,-
Kantoorartikelen€ 150,-
Inschrijving kvk (eenmalig)€ 50,-
Notaris (eenmalig)€ 300,-
Accountant€ 500,-
Bankkosten (Eerste jaar gratis)€ 114,-
Bestuurskosten/ Declaraties€ 750,-
Promotiekosten€ 1000,-
Vrijwilligerskosten / Declaraties€ 250,-
Totaal€ 3.264,-

COMMUNICATIE

Ieder jaar zal Stichting Football Makes It Happen haar doelgroep op de hoogte houden van de ondernomen activiteiten/ projecten via:
– een financieel jaarverslag
– een kort inhoudelijk jaarverslag

Het financieel jaarverslag geeft de prestatie van de stichting in het betreffende jaar weer. Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers.
Het jaarverslag vertelt kort en bondig over de activiteiten die het betreffende jaar zijn uitgevoerd en hoe deze zijn verlopen.

OVERZICHT GEGEVENS STICHTING

Stichting Football Makes It Happen is een stichting en is ingeschreven te Montfoort onder KvK nummer: 68007256

Hoofdvestigingsadres: Hannie Schaftstraat 90 3417 CV Montfoort

Het fiscaalnummer (RSIN) nummer is: 857263225

Het banknummer van de stichting is IBAN: NL69INGB0007662263

Contacten met de stichting lopen via [email protected] of via H.J. Schieveen (voorzitter) 0631956548

Recente berichten

Nu in de webshop!

Aanmelden

Wilt u een gezin of uw eigen kind aanmelden voor ondersteuning?

Doneren

Voor de ondersteuning van onze goede doelen, zijn wij naast het verkopen van gedragen voetbalshirts en de verkoop van onze merchandise, afhankelijk van de donatie van particulieren en bedrijven. Houdt u niet van voetbal, maar wilt u toch een donatie doen? Dat kan, ga hiervoor naar de pagina doneren

Goede Doelen

Hieronder een selectie van de goede doelen welke wij steunen. Kijk voor alle goede doelen op de pagina “goede doelen”.

Winkelwagen
Scroll naar boven