Disclaimer en privacy statement

DISCLAIMER

Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd. Stichting Football Makes It Happen sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en mogelijke gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. De inhoud van deze site kan steeds door Stichting Football Makes It Happen zonder voorafgaande aankondiging worden verbeterd, gewijzigd of verwijderd.

PRIVACY STATEMENT

Stichting Football Makes It Happen gaat uitermate zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar donateurs, begunstigden, bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting Football Makes It Happen verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u onder meer over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website en via social media) van Stichting Football Makes It Happen. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Verantwoordelijke
Stichting Football Makes It Happen is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Stichting Football Makes It Happen vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van donateurs, begunstigden, bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Heeft u vragen of klachten? U kunt Stichting Football Makes It Happen bereiken via:
Stichting Football Makes It Happen
Postbus 3
3990 DA Houten
of via [email protected]

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting Football Makes It Happen uw persoonsgegevens?
Stichting Football Makes It Happen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het voeren van haar donateursadministratie;
 • het voeren van haar begunstigdenadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van nieuwsbrieven en ten behoeve van promotie en marketingdoeleinden;
 • het aangaan van samenwerkingen met derde partijen;haar bedrijfsvoering in het algemeen;
 • het voldoen aan haar wettelijke verplichtingen;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies).

Stichting Football Makes It Happen verwerkt persoonsgegevens onder andere via haar website en social media. Dit gebeurt op basis van uw toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting Football Makes It Happen. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting Football Makes It Happen uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Football Makes It Happen?
Stichting Football Makes It Happen verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld een cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek opgeslagen).

Stichting Football Makes It Happen verzamelt (persoons)gegevens direct bij u. In voorkomende gevallen ontvangt Stichting Football Makes It Happen ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
Stichting Football Makes It Happen biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws, over de werkzaamheden van onze organisatie en over aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Stichting Football Makes It Happen voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
Stichting Football Makes It Happen gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Stichting Football Makes It Happen neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting Football Makes It Happen deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Stichting Football Makes It Happen kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Stichting Football Makes It Happen maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verkocht of op andere wijze gedeeld met- of verstrekt aan- derden. Stichting Football Makes It Happen kan uw (persoons)gegevens uitsluitend met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Stichting Football Makes It Happen verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
Stichting Football Makes It Happen bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Football Makes It Happen. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting Football Makes It Happen nog aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Stichting Football Makes It Happen) maakt.

U kunt uw inzage- of correctieverzoek richten aan:
Stichting Football Makes It Happen
Postbus 3
3990 DA Houten
of via [email protected]

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting Football Makes It Happen passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Stichting Football Makes It Happen neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Verzending/ levering.

Wij doen ons best de bestelling zo spoedig en zorgvuldig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 17.00 uur worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Zijn producten niet voorradig, dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Mochten wij om wat voor reden dan ook de reguliere levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk van op de hoogte.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Welke verzendkosten voor uw bestelling in rekening worden gebracht ziet u bij de afronding van de bestelling.

Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger van PostNL. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

Betaalmethode:

U betaalt uw bestelling bij ons via Ideal

Bedenktijd/retour

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Uitzondering zijn producten waar een naam of nummer op is gedrukt. Gepersonaliseerde producten kunnen wij niet retour nemen. U kunt uw retour aanmelden via [email protected]

Recente berichten

Nu in de webshop!

Aanmelden

Wilt u een gezin of uw eigen kind aanmelden voor ondersteuning?

Doneren

Voor de ondersteuning van onze goede doelen, zijn wij naast het verkopen van gedragen voetbalshirts en de verkoop van onze merchandise, afhankelijk van de donatie van particulieren en bedrijven. Houdt u niet van voetbal, maar wilt u toch een donatie doen? Dat kan, ga hiervoor naar de pagina doneren

Goede Doelen

Hieronder een selectie van de goede doelen welke wij steunen. Kijk voor alle goede doelen op de pagina “goede doelen”.

Winkelwagen
Scroll naar boven